Dankzij haar politiek neutrale karakter en pluralistische benadering kan ASBE op een partij-overstijgende manier bijdragen aan het publieke debat in het voordeel van de ontwikkeling van elektrische mobiliteit in België.

ASBE streeft naar een optimaal overheidsbeleid voor elektrisch vervoer. We brengen de verschillende actoren in kaart die de prioritaire thema’s en uitgangsposities bij de aankoop en het gebruik van elektrische voertuigen ondersteunen. We helpen aan de ontwikkeling en ondersteuning door het verstrekken van informatie en delen van contacten.

We staan aan het begin van belangrijke transities inzake mobiliteit van goederen en personen. Het olietijdperk nadert zijn einde en we zijn vandaag getuige van een wereldwijde groei van elektrische mobiliteit in diverse vormen. De stappen naar nieuwe technologieën met de bijhorende nieuwe toepassingen zijn de uitdagingen van vandaag.