Wat is "Type 1" lading?

"Type 1" lading wordt in de internationale normen gedefinieerd als het gebruik van standaard stopcontacten die niet zijn voorbehouden voor elektrische voertuigen. 

In sommige landen is Type 1 lading niet toegelaten voor laadstations op de openbare weg.

Wat is "Type 3" lading?

De "Type 3" lading maakt gebruik van speciale stopcontacten voorbehouden voor de elektrische voertuigen, uitgerust met bijkomende veiligheidsvoorzieningen zoals het "pilootcontact", dat de continuïteit van de beschermingsgeleider bewaakt en dat er voor zorgt dat enkel een behoorlijk aangesloten elektrisch voertuig stroom kan krijgen. Als er geen voertuig is aangesloten, is het stopcontact spanningsloos. 

Type 3 is de aangewezen mode voor laadstations op de openbare weg.

Wat is conductieve lading?

Conductieve lading is een systeem van lading waarbij de transfert van elektrische stroom gebeurt via een continu geleidend pad, bestaande uit kabels, stopcontacten, stekkers, connectors en koppelstekkers.

Wat is inductieve lading?

Inductieve lading is een laadsysteem waarbij de overdracht van elektrische energie van het elektriciteitsnet naar het voertuig gebeurt op elektromagnetische wijze via een tweedelige transformator, zonder geleidend contact.

Wat is gelegenheidslading?

Bij gelegenheidslading wordt de batterij (gedeeltelijk) geladen als er zich de gelegenheid toe voordoet (t.t.z. er een stopcontact in de buurt is), bv. bij het parkeren in een laadstation of een van elektrische aansluitingen voorziene parkeerplaats. Dit laat toe de dagelijks af te leggen afstand te verhogen en draagt dus bij tot de flexibiliteit en de inzetbaarheid van het elektrisch voertuig.