Wat is een schoon voertuig?

Een schoon voertuig is een voertuig dat een minimale impact heeft op het milieu. Een manier om dit te bereiken is het gebruik van elektrische aandrijving. De "zuiverheid" van een voertuig kan gemeten worden aan de hand van de Ecoscore.

Wat is Ecoscore?

Ecoscore is een methodologie om de milieu impact van voertuigen te meten, rekening houdend met diverse milieu aspecten (broeikaseffect, gezondheid, zure regen, lawaai,...), die gesynthetiseerd worden tot één cijfer. Ecoscore werd ontwikkeld door de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met VITO. Meer informatie op www.ecoscore.be