Wat is een elektrisch voertuig?

Een elektrisch voertuig is een voertuig waar het koppel dat de wielen aandrijft uitsluitend wordt opgewekt door één of meerdere elektrische motoren.

Wat is een elektrische fiets?

Een elektrische fiets is een fiets uitgerust met een elektrische hulpmotor, die de fietser tijdens het rijden ondersteunt. Enkel wanneer de fietser zelf trapt, zal de elektrische motor extra koppel, en dus vermogen leveren.

Wat is een elektrisch aangedreven voertuig?

Een elektrisch aangedreven voertuig is een voertuig waar het koppel dat de wielen aandrijft geheel of gedeeltelijk wordt opgewekt door één of meerdere elektrische motoren.

Wat is een hybride voertuig?

Een hybride voertuig is een voertuig dat beschikt over ten minste twee van één of beide van volgende onderdelen:

            - Energiereservoirs voor de aandrijving van het voertuig.

            - Drijflijnen, waarbij minstens één van de twee elektrisch is.

Wat is een "plug-in" hybride?

Een "plug-in" hybride voertuig kan zijn energievoorraad aanvullen hetzij door brandstof te tanken, hetzij door de batterij op te laden vanaf he net. Een dergelijk voertuig is zeer flexibel in gebruik.

Hoe lang duurt de lading van een elektrisch voertuig?

Bij een normale 3,5 kW lading stemt 1 uur lading overeen met 15 tot 20 km rijden. Een volledige lading van een ontladen batterij vraagt 6 tot 8 uur.

Wat is een brandstofcel?

Een brandstofcel is een toestel dat de chemische energie van een brandstrof (bijvoorbeeld waterstof) rechtstreeks omzet in elektrische energie.

Wat is een brandstofcelvoertuig?

Een brandstofcelvoertuig maakt gebruik van een brandstofcel als energiebron. Het kan uitgerust zijn ofwel met enkel een brandstofcel ('zuiver brandstofcelvoertuig'), ofwel met een brandstofcel aangevuld met een batterij ('hybride brandstofcelvoertuig').

Merk op dat in elk geval het brandstofcelvoertuig een elektrisch voertuig is.

Welk vermogen is nodig om een elektrisch voertuig te laden?

Een "gewone" lading vereist typisch een vermogen van 3,5 kW; dit kan geleverd worden door elk standaard stopcontact van 230V, 16A.

Welke veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden om een elektrisch voertuig te laden?

Om een Type 1 lading, bijvoorbeeld in een private autostandplaats, op veilige wijze uit te voeren, is het nodig dat het stopcontact voorzien is van een beveiliging tegen overstroom en beschermd is door een verliesstroomschakelaar. Dergelijke uitrustingen zijn thans overigens verplicht in alle nieuwe elektrische installaties.

Indien niet-gesloten batterijen met waterig elektrolyt worden gebruikt moet de laadruimte behoorlijk zijn geventileerd.