AVERE Belgium is lid van de Europese overkoepelende Europese organisatie AVERE*.  Door actieve participatie wil ASBE kennis delen en uitbreiden met als doel de EV-community globaal te versterken.

*Association de Véhicules Electriques Routiers Européennes

In AVERE, eveneens opgericht in 1978, zijn talrijke nationale verenigingen en diverse Europese netwerken vertegenwoordigd.

Maar evenzeer gebruikers, NGO 's, verenigingen, belangengroepen, overheidsinstanties, onderzoeks-en ontwikkelingsinstellingen, voertuig- en uitrustingsproducenten en elektriciteitsleveranciers. 

Om haar doel te bereiken neemt AVERE deel aan Europese projecten en verdedigt de standpunten van onderzoeksinstellingen en de industriële sector bij de Europese Commissie.

AVERE ondersteunt eveneens WEVA (World Electric Vehicle Association) bij het organiseren van de EVS symposia. Deze conferenties zijn een bundeling van vooraanstaande deskundigen op het gebied van elektrische mobiliteit van over de ganse wereld.